ติดต่อเรา

 • ที่อยู่

  ชั้น 21 อาคารแคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซันส์เพลส 87/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330

 • หมายเลขโทรศัพท์

  02 781 6000

 • แฟกซ์

  02 781 6099

 • อีเมล

  info@alphacap-amc.com

กรอกข้อมูลเพื่อส่งให้เรา

Please Enter Number:

ช่องทางติดต่อ

สอบถาม/ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน

ยินดีรับข้อเสนอแนะหรือเรื่องร้องเรียนจากท่าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการ และปรับปรุงการดำเนินงานของเรา ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถาม/เสนอแนะ/ร้องเรียนการให้บริการ และการดำเนินงานของ alphacap-amc ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

สอบถาม/ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนออนไลน์

สอบถาม   ข้อเสนอแนะ   ร้องเรียน  
Please Enter Number:

ร้องเรียน

หากพบปัญหาในการใช้บริการเกี่ยวกับการทุจริต คอรัปชั่น การกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์ หรือพนักงานปฏิบัติไม่เหมาะสม สามารถร้องเรียนได้ที่ 02 781 6049 หรือติดต่อร้องเรียนศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกรณีต้องการร้องเรียนบริษัทเรื่องผลการแก้ไขจัดการปัญหาร้องเรียน ของท่าน โทร 1213 หรือติดต่อ ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานครการใช้สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ช่องทางติดต่อในการใช้สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ dpofficer@alphacap-amc.com หรือทางไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท