นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศบริษัท บริหารสินทรัพย์อัลฟาแคปปิตอล จำกัด ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการ เรื่องสิทธิและหน้าที่ของบริษัท ผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการ ตามพระราชบัญญัตคิุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ดูเพิ่มเติม
แบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิ
ดูเพิ่มเติม
ประกาศบริษัท บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไวร์เลส จำกัด ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการ เรื่องสิทธิและหน้าที่ของบริษัท ผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ดูเพิ่มเติม
แบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิ_บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไวร์เลส จำกัด
ดูเพิ่มเติม
ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัท บริหารสินทรัพย์อัลฟาแคปปิตอล จำกัด
ดูเพิ่มเติม
ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัท บริหารสินทรัพย์ไวร์เลส จำกัด
ดูเพิ่มเติม
แบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท บริหารสินทรัพย์อัลฟาแคปปิตอล จำกัด
ดูเพิ่มเติม
แบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท บริหารสินทรัพย์ไวร์เลส จำกัด
ดูเพิ่มเติม