ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

 • รหัสทรัพย์สิน :B02-10 (L2_1005_G01)

 • ประเภท :โรงงาน / อื่นๆ

 • สถานะ :ทรัพย์ขายทอดตลาด

 • พื้นที่ใช้สอย :

 • เนื้อที่ :68680 ตรว.

 • ที่ตั้ง :

 • รายละเอียดทรัพย์ :ขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี
  คดีแดงเลขที่ : 2299/2549

  สถานที่ขายทอดตลาด : สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี เวลา 10.00 นาฬิกา

  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ 90 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่รวม 171-2-80 ไร่ หรือ 68,680 ตารางวา

  เลขที่เอกสารสิทธิ์ : โฉนดเลขที่ 9716, 9819, 13276, 15981, 15996, 15997,16025

  กำหนดการขายทอดตลาด
  นัดที่ 1 ในวันที่ 25 มกราคม 2565
  นัดที่ 2 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
  นัดที่ 3 ในวันที่ 08 มีนาคม 2565
  นัดที่ 4 ในวันที่ 29 มีนาคม 2565
  นัดที่ 5 ในวันที่ 19 เมษายน 2565
  นัดที่ 6 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565


  เงื่อนไขผู้เข้าสู้ราคา
  ต้องวางเงินหลักประกันเป็นจำนวน 2,500,000 บาท

  ประเมิน
  ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี จำนวน 21,482,544 บาท
  ราคาที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ จำนวน 25,690,318 บาท


  เบอร์ติดต่อสอบถาม 02-781-6010

  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ กรมบังคับคดี โทร (032) 428002-3 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.led.go.th

  หมายเหตุ:
  ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ทรัพย์ขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี ดังนั้นผู้สนใจเข้าร่วมประมูลซื้อทรัพย์จะต้องตรวจสอบข้อมูลประกาศขายทอดตลาด รวมถึงขั้นตอนและเงื่อนไขในการประมูลจากกรมบังคับคดีก่อนการตัดสินใจเข้าร่วมประมูลซื้อทรัพย์ ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้น

 • เอกสารสิทธิ์ :โฉนดเลขที่ 9716, 9819, 13276, 15981, 15996, 15997,16025

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่

  • ชื่อ : ชูศักดิ์ ไชยชมพู
  • เบอร์ติดต่อ : 02 781 6090
  • อีเมล : chusak.chaichompoo@alphacap-amc.com

ทรัพย์สินใกล้เคียงที่น่าสนใจ